Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Adviseur Supply Chain

Zoekt u een Adviseur Supply Chain?

EdInterim kan als onafhankelijk, deskundig adviseur, met 20 jaar ervaring in Supply Chain, transport en logistiek, uw supply chain organisatie snel in kaart brengen en praktische oplossingen aandragen die snel tot meer efficiëntie en kostenbesparingen zullen leiden. Dat verdient zich dus snel terug!

Neem contact op met EdInterim voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Een Supply Chain Adviseur kan u ondersteunen bij;

Doorlichten supply chain organisatie

Soms is een supply chain organisatie te klein om specialistische kennis in huis te hebben. De operationele werkzaamheden worden doorgaand prima uitgevoerd maar er is geen kennis, tijd of capaciteit aanwezig om op een hoger niveau naar uw supply chain organisatie te kijken. Hierdoor loopt de organisatie het risico om kansen te missen. Door het feit dat supply chain optimalisatie niet wordt benut, loopt u bijvoorbeeld het risico dat uw voorraad veroudert en teveel kapitaal inneemt, dat u niet aan uw doelen om emissie te reduceren kan voldoen, of dat uw transport en magazijnkosten veel hoger liggen dan nodig is. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke supply chain adviseur. Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar). 

Oplossingen bieden voor knelpunten in uw supply chain organisatie

U signaleert dat uw supply chain organisatie niet optimaal functioneert, dat uw supply chain niet goed in vorm is. U kunt niet meer op tijd leveren of de kosten worden onverantwoord hoog. Meestal is er dan meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren supply chain  adviseur inschakelen. EdInterim heeft 20 jaar kennis en ervaring. EdInterim analyseert de knelpunten en stelt praktische verbeteringen voor waar u direct mee aan de gang kan. 

Verbeteren  van uw supply chain organisatie

U ervaart dat uw supply chain niet lekker draait; e prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten en leveranciers klagen, informatie bereikt u niet of te laat. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw supply chain. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert  net als de omgeving voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.

In kaart brengen van de processen en stromen in uw supply chain organisatie

Omdat supply chains groeien, zich aanpassen aan klanten en leveranciers, en langzaam evolueren, veranderen supply chain processen ook. Door deze wijzigingen kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw supply chain en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door het analyseren van de actuele product, geld, en informatie stromen.  Wanneer deze zichtbaar zijn en de samenhang tussen alle supply chain stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen deze stappen geëlimineerd worden.  

Supply chain advies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u deze supply chain adviezen negeert en uw supply chain organisatie niet aanpast.

Neem contact op met EdInterim om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.