Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Adviseur Transport

Zoekt u een Adviseur Transport?

Misschien heeft u niet de specialistische transport kennis in huis, of misschien is nog niet duidelijk waar de problemen zitten. EdInterim kan als onafhankelijk, deskundige buitenstaander, met 20 jaar ervaring in de transportbranche, uw transportorganisatie snel in kaart brengen en praktische oplossingen aandragen die snel tot meer efficiëntie en kostenbesparingen zullen leiden.  Dat verdient zich dus snel terug!

Neem contact op met EdInterim voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Een Transport Adviseur kan u ondersteunen bij;

Doorlichting transport organisatie

Soms is een transport organisatie te klein om specialistische transport kennis in huis te hebben. De operationele werkzaamheden worden doorgaand prima uitgevoerd maar er is geen kennis, tijd of capaciteit aanwezig om op een hoger niveau naar uw transport organisatie te kijken. Hierdoor loopt de organisatie het risico om kansen voor uw transport en supply chain te missen, of dat u niet meer aan de informatievragen van uw klanten kan voldoen, of dat u uw medewerkers niet optimaal krijgt ingeroosterd. Hierdoor kan het gebeuren dat  uw kosten voor operationeel transport veel hoger liggen dan nodig. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke transport adviseur.  Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar). 

Knelpunten transport organisatie

U signaleert dat uw transport organisatie niet optimaal functioneert. U krijgt signalen van uw klanten dat uw service niet meer optimaal is. Maar het kan ook zijn dat uw transport medewerkers op de werkvloer ontevreden zijn, dat er relatief veel schade en manco’s zijn en dat de laad- en losgedeeltes in uw bedrijf er (optisch)niet goed voor staan. Dit duidt niet op een enkelvoudig, klein probleem. In dat soort gevallen is er vaak meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren transport  adviseur inschakelen.  EdInterim heeft 20 jaar kennis van en ervaring in de transportbranche. EdInterim analyseert de knelpunten en stelt praktische verbeteringen voor waar u direct mee aan de gang kan.


Problemen met aansturing transport organisatie

U ervaart dat uw transport niet lekker draait; de prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten klagen, u ontvangt informatie niet, of te laat. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw transportafdeling. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert, net als de omgeving, voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.

In kaart brengen van de processen en stromen in uw transport organisatie

Omdat transport organisaties continu groeien, zich aanpassen aan klanten en regelgeving, en langzaam evolueren, veranderen transport processen ook. Daardoor kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw transport en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door het analyseren van de actuele product, geld, en informatie stromen.  Wanneer deze zichtbaar zijn en de samenhang tussen alle transport stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen deze stappen geëlimineerd worden.  


Transport advies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u deze adviezen negeert en uw transport organisatie niet aanpast.

Neem contact op met EdInterim voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.