Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Consultant Logistiek

Zoekt u een Consultant Logistiek?

EdInterim ondersteunt u als Logistiek Consultant bij: 

Doorlichting van uw logistieke organisatie

Logistieke organisatie zijn vaak te klein om specialistische logistieke kennis in huis te hebben. De operationele werkzaamheden worden prima uitgevoerd maar er is geen kennis, tijd of capaciteit aanwezig om op een hoger niveau naar uw logistieke organisatie te kijken. Hierdoor loopt u het risico verbetermogelijkheden te missen. Door het feit dat logistieke optimalisatie niet volledig wordt benut, kan bijvoorbeeld uw voorraad verouderen en teveel kapitaal innemen, keren uw klanten niet terug omdat u niet kunt leveren of worden uw transport- en magazijnkosten veel hoger dan nodig. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke logistiek consultant.  Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar). 

Oplossingen voor knelpunten logistiek

U signaleert dat uw logistieke organisatie niet optimaal functioneert, dat uw logistieke afdeling niet goed in vorm is. U krijgt signalen van uw klanten dat u niet of niet op tijd kunt leveren, of de voorraden worden onverantwoord hoog. Maar het kan ook zijn dat uw logistieke medewerkers op de werkvloer ontevreden zijn, dat er relatief veel schade en manco’s zijn en dat de warehouse omgeving er (optisch) niet goed voor staat. Dit duidt niet op een enkelvoudig, klein probleem. In dat soort gevallen is er vaak meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren logistiek  consultant inschakelen.  EdInterim zal als consultant logistiek de knelpunten analyseren en zal samen met u het overeengekomen plan van aanpak uitvoeren.

Aansturing logistieke organisatie

U ervaart dat uw logistiek niet lekker draait; de prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten en leveranciers klagen en u ontvangt niet, of te laat, de juiste informatie. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw logistiek. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.

In kaart brengen van de processen en stromen in uw logistieke organisatie

Omdat logistieke organisaties continu groeien, zich aanpassen aan klanten en leveranciers, en langzaam evolueren, veranderen logistieke processen ook. Door deze wijzigingen kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw logistieke en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door het analyseren van de actuele product, geld, en informatie stromen.  Wanneer deze zichtbaar zijn en de samenhang tussen alle logistieke stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen deze stappen geëlimineerd worden.  

Logistiek advies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u deze logistieke adviezen negeert en uw logistieke organisatie niet aanpast.

Neem contact op met EdInterim om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.