Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Consultant Supply Chain

Zoekt u een Consultant Supply Chain?

EdInterim ondersteunt u als Supply Chain Consultant bij:

Doorlichten supply chain organisatie

Soms is een supply chain organisatie te klein om specialistische supply chain kennis in huis te hebben. De operationele werkzaamheden worden doorgaand prima uitgevoerd maar er is geen kennis, tijd of capaciteit aanwezig om op een hoger niveau naar uw supply chain organisatie te kijken. Hierdoor loopt de organisatie bijvoorbeeld het risico dat uw voorraad veroudert en teveel kapitaal inneemt,  dat u niet kunt voldoen aan de reductiedoelstellingen van de emissie, of dat uw transport en magazijnkosten veel hoger liggen dan nodig. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke supply chain consultant. Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar
Oplossen van knelpunten in supply chain organisatie
U signaleert dat uw supply chain organisatie niet optimaal functioneert, dat uw supply chain niet goed in vorm is. U krijgt signalen van uw klanten dat u niet of niet op tijd kunt leveren, of u wordt door uw financiële man op de vingers getikt dat kosten onverantwoord hoog zijn. Meetal duidt dit niet op een enkelvoudig, klein probleem. In dat soort gevallen is er vaak meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren supply chain  consultant inschakelen.  De supply chain consultant zal de knelpunten analyseren en zal samen met u het overeengekomen plan van aanpak uitvoeren.

Verbetering supply chain organisatie

U ervaart dat uw supply chain niet lekker draait; de prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten en leveranciers klagen en informatie komt niet, of te laat, naar u toe. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw supply chain. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert  net als de omgeving voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.

Processen supply chain verbeteren

Omdat supply chains groeien, zich aanpassen aan klanten en leveranciers, en langzaam evolueren, veranderen supply chain processen ook. Door deze wijzigingen kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw supply chain en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door het analyseren van de actuele product, geld, en informatie stromen.  Wanneer deze zichtbaar zijn en de samenhang tussen alle supply chain stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen deze stappen geëlimineerd worden.  

Supply chain advies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u deze supply chain adviezen negeert en uw supply chain organisatie niet aanpast.
Neem contact op met EdInterim om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.