Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Consultant Transport

Zoekt u een Consultant Transport?

EdInterim ondersteunt u als Transport Consultant bij:


Doorlichting transport organisatie

Soms is een transport organisatie te klein om specialistische transport kennis in huis te hebben. De operationele werkzaamheden worden doorgaand prima uitgevoerd maar er is geen kennis, tijd of capaciteit aanwezig om op een hoger niveau naar uw transport organisatie te kijken. Hierdoor loopt de organisatie het risico om kansen voor uw transport en supply chain te missen. Door het feit dat transport optimalisatie niet wordt benut, loopt u bijvoorbeeld het risico dat u niet up-to-date bent met ICT toepassingen, dat u niet meer aan de informatievragen van uw klanten kan voldoen, of dat u uw medewerkers – als gevolg de strenge richtlijnen - niet optimaal krijgt ingeroosterd.  Hierdoor kan het gebeuren dat  uw operationele transport veel hoger liggen dan nodig is. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke transport consultant.  Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar). 

Oplossen van knelpunten in uw transport organisatie

U signaleert dat uw transport organisatie niet optimaal functioneert, dat uw transport afdeling niet goed in vorm is. Uw klanten zeggen dat uw service minder wordt en dat u niet meer proactief handelt. Maar het kan ook zijn dat uw transport medewerkers op de werkvloer ontevreden zijn, dat er relatief veel schade en manco’s zijn en dat de laad en losgedeelten in uw bedrijf er (optisch) niet goed voor staat. Dit duidt niet op een enkelvoudig, klein probleem. In dat soort gevallen is er vaak meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren transport  consultant inschakelen.  De transport consultant zal de knelpunten analyseren en zal samen met u het overeengekomen plan van aanpak uitvoeren.


Oplossen van problemen met aansturing van uw transport organisatie

U ervaart dat uw transport niet lekker draait; de prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten klagen, en informatie komt niet, of te laat, naar u. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw transporttak. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert  net als de omgeving voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.


Processen en stromen in uw transport organisatie verbeteren

Transport organisaties groeien continu, passen zich aan klanten en regelgeving aan, en evolueren langzaam. Hierdoor veranderen transport processen ook. Door deze wijzigingen kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw transport en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door een analyseren van de actuele product, geld, en informatie stromen.  Wanneer deze zichtbaar zijn en de samenhang tussen alle transport stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen deze stappen geëlimineerd worden.  


Transportadvies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u deze transportadviezen negeert en uw transport organisatie zich niet aanpast.


Neem contact op met EdInterim om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.