Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Innoveren-in-1-dag

Benutten van bestaande technieken en concepten in nieuwe omgevingen.  Dát is innoveren volgens EdInterim. Producten of methodes uit de eigen omgeving tillen en succesvol plaatsen in geheel nieuwe omgevingen. Innoveren gaat niet over uitvinden, evolueren of ontwikkelen, maar over combineren van bestaande elementen en nieuwe omgevingen.  

Succesvolle voorbeelden van innovatie:

  • Fotocamera inbouwen in mobiele telefoon.  
  • Toepassen bestaande  techniek in nieuwe omgeving; Fosbury flop. 
  • Compact Disc gebruiken voor dataopslag.
  • Lean denken in administratieve omgeving.  

EdInterim richt zich op innovatie in Logistiek, Transport en Supply Chain organisaties. Hierbij gebruiken we dromen, denken, durven, doen (Syntens-model).

Met Innoveren-in-1-dag behalen uw medewerkers concrete resultaten. Na afloop zijn praktische innovaties ontwikkeld voor uw organisatie.    
Lees meer over Innoveren-in-1-dag Logistiek, Innoveren-in-1-dag Transport en Innoveren-in1-dag Supply Chain.

Hoe ziet zo’n dag er uit?


Deel 1 Innoveren-in-1-dag

We beginnen met een korte sessie over het nut en belang van innovaties. Hierin wordt iedereen meegenomen op ontdekkingsreis  door middel van beelden, verhalen en belevenissen. Daar is ook een link met het creatieve proces dat later volgt. Hoe kan je denken in ruimte,  vrijheid en grenzeloosheid? Het blok eindigt met voorbeelden van succesvolle innovaties in de branche en in het algemeen.
 

Deel 2 Innoveren-in-1-dag

In het tweede deel  starten we met afbakenen van het gebied; dit is noodzakelijk omdat het anders  te breed en onbeheersbaar wordt. Om denkramen van deelnemers te openen en  te wennen aan het vormen van ideeën,  wordt eerst geoefend. Natuurlijke remmingen  worden kleiner. De brainstormsessies en spellen die volgen hebben een hoge output. Hier bestaan geen domme vragen, antwoorden of suggesties. Iedereen mag alles roepen, niet is gek of verkeerd. Het gaat om associaties maken, verbanden leggen en ingaan op reacties. De innovatiecoach inspireert, reguleert, markeert en noteert.  De drie beste ideeën (goud) worden gekozen.

Deel 3 Innoveren-in-1-dag

De gouden ideeën worden in deel drie uitgewerkt (kijkend naar de markt, uw organisatie, technologie en operatie) tot concrete concepten. Vervolgens gaan we hiervan business cases uitwerken en de haalbaarheid toetsen.  Ook kijken we wie beslist over de uitvoering van deze toepassingen en met welke argumenten deze beïnvloed kan worden.  

Deel 4 Innoveren-in-1-dag

Tijdens het laatste deel worden de innovaties inclusief business case gepresenteerd aan de beslissers.  Zij kunnen dan direct kiezen welke innovatie als eerst zal worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over innoveren-in-1-dag, neem dan contact op met EdInterim.

Voorbereidingen Innoveren-in-1-dag

Uw voorbereiding voor een Innovatiedag met EdInterim bestaat uit;  
> Voorgesprek met EdInterim
> Commitment en aanwezigheid MT / Directie (aftrap en eindpresentatie)
> Samenstellen juiste groep (van groot belang: spreiding in disciplines, kennis, afdeling, rol).   
> Aangeven richting / afbakenen terrein