Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Logistiek

Optimalisatie Logistiek 

Bij het optimaliseren van de logistieke organisatie is het belangrijk dat maximaal ver door te voeren.  Gebrek aan ervaring, tijd en kennis zijn er vaak de oorzaak van dat de logistieke organisatie niet optimaal is ingeregeld. Een perfecte afstemming van de goederenstromen is echter essentieel voor een optimale organisatie.

Efficiency en effectiviteit

In de huidige wereld draait het meer dan ooit om een zo hoog mogelijke logistieke efficiency en logistieke effectiviteit. De juiste dingen doen en de dingen op de juiste wijze doen zorgen voor de beste resultaten. Kortom, tijdens de logistieke optimalisatie willen we de problemen (kostenslurpers, aandachtsvragers en bottlenecks) op de juiste wijze aanpakken.  Dit doen we door minder bezig te zijn met kosten en meer met waarde, door meer bezig te zijn met strategie en minder met de operatie, door meer te richten op de lange termijn en minder op de korte termijn; kortom door meer te richten op denken en minder op doen. En ‘waarom in plaats van ‘hoe en wat’!

Logistieke bedrijfsscan

Voor het optimaliseren van de logistiek start EdInterim met een integrale logistieke doorlichting (bedrijfsscan) (in maximaal vier dagen). Hierbij worden alle processen en alle mensen in de organisatie die te maken hebben met de voorraadniveaus, de voorraadlocaties, de inkoopprocessen en inkoopstrategie, sales en marketing, de opslagfaciliteiten, transportsystemen, vervoerders en logistieke dienstverleners betrokken.  Immers, het optimaliseren van uw logistiek raakt bijna alle afdelingen van uw. De logistieke doorlichting van uw bedrijf resulteert in een beknopt en helder rapport met een top tien van aanbevelingen. Samen bespreken we de uitkomst en het eventuele actieplan voor de optimalisatie van uw logistiek.  

Logistiek verbetertraject

Het starten van een logistiek verbetertraject hoeft niet veel tijd te kosten. De eerste en vaak grootste resultaten zijn meestal snel te behalen. Na de quick wins worden de volgende grootste winstpunten aangepakt.  Belangrijke succesfactoren voor een geslaagd logistiek optimalisatie traject zijn de wil en de drive om te verbeteren, deskundige begeleiding, committent van de medewerkers,  tijd en aandacht.
Essentieel voor een optimale logistieke organisatie is echter een heldere koers. Welke richting gaat de (logistieke) organisatie op? Met welke ontwikkelingen heeft de organisatie te maken en hoe wil het bedrijf daarmee omgaan? Hiervoor is een sterk management nodig met een lange termijn visie en echt bevlogen leiderschap.


Wilt u ook uw logistiek optimaliseren en de efficiency verhogen? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!