Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Edinterim is aangesloten bij:

VeLA

VeLA

De Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA), is een branchevereniging van adviesbureaus die werkzaam zijn op het gebied van logistiek. De adviesbureaus die lid zijn van de VeLA en die u op deze website aantreft, werken volgens overeengekomen kwaliteitsnormen en duidelijke gedragsregels. De VeLA stelt zich het volgende ten doel:

  • bundelen van het adviesaanbod op het gebied van logistiek in de meest uitgebreide zin, bijvoorbeeld door het tot stand brengen van samenwerkingsvormen;

  • bekendheid geven aan en toegankelijk maken van het adviesaanbod, door gezamenlijke presentaties van de leden in het informatieboekje en op de website, tijdens bijeenkomsten en via vakbeurzen;

  • bevorderen van de kwaliteit van het adviesaanbod, o.a. door het hanteren van gedragsregels;

  • bevorderen van de logistieke bewustwording, door deel te nemen aan seminars en het uitbrengen van publicaties;

  • ontwikkelen van branchespecifieke keuren, zoals bijvoorbeeld het VeLA-keur Bedrijfslogistiek (Arbo);

  • het behartigen van de algemene belangen van de leden.

De VeLA is opgericht in 1988 en is aangesloten bij de Stichting Logistica

vLm

vLm

vLm is een beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt bijna 1900 leden. Onze doelstelling is: het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomend) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.

vLm biedt de 'infrastructuur' voor het opbouwen van een logistiek netwerk.
De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens vLm-bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. Met ongeveer vier evenementen en bijeekomsten per maand die worden georganiseerd door zowel leden als het bureau, zijn wij een zeer actieve beroepsvereniging.

vLm is officieel partner van APICS USA. Daarnaast is vLm lid van de overkoepelende Europese organisatie ELA (European Logistics Association).