Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Kostenbesparing in supply chain

Hoewel Nederland al in de zeventiende eeuw heer en meester was in de wereldhandel en vervoer, was echte ketenintegratie en -optimalisatie nog ver weg. Sterker nog, tot in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw werd nauwelijks nagedacht over de kosten die ontstaan door een gebrekkige organisatie van de Supply Chain. Tot de eerste oliecrisis groeiden de bomen tot in de hemel en was er absoluut geen noodzaak om zich hierover druk te maken.  Pas sinds de recessie na de oliecrisis kwam er meer aandacht voor Logistiek Management en kwam geld besparen via Supply Chain Management (SCM) op de kaart kwam te staan.

Besparen met SCM

Bij geld besparen op SCM (goederenstroombesturing) worden drie soorten stromen onderscheiden:

De productstroom

Dit is de feitelijke, zichtbare en tastbare stroom die gaat over de fysieke producten van klant naar leverancier.

De informatie / datastroom

Continue informatie updates aangaande de plaats en status van levering van het product

De financiële stroom

Informatie over de status van kredieten, betalingen en voorraadniveaus en voorraadwaarden
 

Besparen op vervoer en tussenopslag

Geld besparen in de supply chain is wellicht eenvoudiger dan wordt gedacht. Door vervoer en tussenopslag zoveel mogelijk te schrappen of in ieder geval te beperken,  wordt een enorm besparingspotentieel zichtbaar. Dit vereist echter wel een sprong qua denkbeelden die nu nog nauwelijks gangbaar is. Het vereist namelijk zeer vergaande samenwerking tussen verschillende partners in de keten die nu concurrenten kunnen zijn of die een relatie hebben waarbij dit nu nog – door gebrek aan vertrouwen - als onmogelijk wordt gezien. Om bundeling en dus reductie van voorraad te bereiken zullen partijen moeten beseffen dat zij en de ander er beter van worden. Het is dus bijzonder belangrijk om te weten welke belangen bij de partijen zwaar tellen en hoe een optimale uitruil georganiseer d kan worden. Als resultaat komt dan naar voren dat elke partij wint, maar dat hoeft niet of in ieder geval niet vanaf de start een gelijkwaardige winst te zijn. De basis voor dit soort samenwerking in de keten is vertrouwen.  

Verlagen voorraadhoogtes

Daarnaast kan nog veel kostenreductie in de supply chain behaald worden door strategische, tactische en operationele voorraadhoogtes effectief in elkaar te schuiven en structureel te verlagen. Door open en eerlijke samenwerking kan dit gerealiseerd worden, zonder nee-verkopen te creëren. Ook het opschonen van bestaande voorraden kan resulteren in een forse structurele kostenverlaging in uw supply chain.  


Wilt u ook kosten besparen met supply chain management? Heeft u advies en/of ondersteuning nodig om uw supply chain te optimaliseren? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!