Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Organisatie Supply Chain

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Wij willen op alle facetten garanderen dat onze goederenstromen snel, veilig, soepel, duurzaam en goedkoop verlopen. Maar garantie  is een illusie. Zwakke schakels, bedreigingen en bottlenecks  zullen altijd blijven bestaan. Deze continu reduceren en stromen optimaliseren is een taak voor Supply Chain Management. 

Deze (vertrouwde) insteek naar SCM veroorzaakt suboptimalisatie. Er wordt immers vrijwel altijd alleen gekeken naar de eigen supply chain. Die van klanten, leveranciers of concurrenten wordt van secundair belang geacht. Sterker nog: operationele medewerkers worden aangemoedigd om supply chains zo kostenefficiënt mogelijk op te zetten, puur kijkend naar de eigen organisatie. Door deze mindset komen duurzame, structurele samenwerkingsverbanden nog nauwelijks van de grond. 

Kansen voor verbetering in Supply Chain Management worden niet voldoende benut.  Verandering hierin is alleen mogelijk wanneer er een basis is voor:

  • wederzijds vertrouwen en de wil om samen resultaat te realiseren;
  • openheid in processen;
  • transparantie;
  • resultaatsverbetering voor beide partners.  


Deze wil tot samenwerking moet in het DNA van bedrijven geworteld zijn, van hoog tot laag. Voor het operationele niveau in organisaties moet vanuit directie / MT het besef worden gecreëerd dat win / win te verkiezen is boven andere scenario’s. Daarbij hoeft de win niet altijd gelijkwaardig te zijn. 

Wanneer u kiest voor strategische, duurzame samenwerking met partners in de keten, kunt u:

» Schadelijke uitstoot wegtransport door hogere beladingsgraad verlagen.
» Rendement transport verbeteren door toegenomen efficiency.
» Congestie op de wegen reduceren.
» Kostprijs van producten verlagen.
» Beschikbaarheid van producten verhogen.
» Waste door bederf en vraaguitval reduceren.
» Nee verkoop reduceren.
» Vierkante meters warehousing beperken.
» Concurrentiepositie versterken.
» Uw bedrijf aantrekkelijker maken voor nieuwe klanten en nieuwe medewerkers

EdInterim kan u ondersteunen bij organisatie van verticale en horizontale ketensamenwerking. Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!