Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Ontwikkelingen in supply chain


Supply Chain Management, ofwel, integrale ketenbesturing, gaat over het beheren en beheersen van de voorraadketen. Met als doel om de voorraden zo laag mogelijk te houden (rente, ruimte, risico) en de voorraden zo min mogelijk te verplaatsen.  
Voor leken klinkt dit misschien als iets heel abstracts maar in de praktijk doet iedereen dit ook in eigen huis.  

Immers, de voorraadkast thuis heeft zijn fysieke grenzen en mag niet te vol liggen. Daarbij komt nog het feit dat producten een maximale houdbaarheidsdatum hebben en dat er ook de nodige variatie in producten aanwezig moet zijn. De reguliere inkopen worden gedaan op basis van de gebruiksprognose voor een periode (meestal een week), in samenhang met de actuele voorraadstatus op het moment van inkoop. Vaak is er sprake van een cold chain (bij gekoelde of diepvries producten) én een fresh chain (bij kort houdbare producten als groente en fruit). Wanneer de inkoop in meer of mindere mate kosten gedreven is zullen op meerdere plaatsen bestellingen worden geplaatst. Dit resulteert in lagere inkoopkosten, maar maakt het transport complexer, met name wanneer een optimale routeplanning en bewaarmogelijkheden onderweg gaan meespelen. Na de inkoop-tocht worden de producten op de thuisbasis uitgeladen en direct op de juiste, vaste locaties opgeslagen. In principe zou de komende termijn (week) geen extra inkopen nodig moeten zijn tenzij onverwachte gebeurtenissen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een product dat niet voldoet of een onvoorziene stijging van de consumptie. 

Zo zie je maar dat ons hele huishouden bol staat van de supply chain principes en processen. Natuurlijk vindt ook bij de supermarktmanager – waar veel inkopen gedaan worden – een soortgelijk proces plaats. De supermarktmanager bestelt de artikelen weer bij een groothandel of een DC, die de artikelen bestelt bij een fabrikant of importeur.  

Supply Chain Management wordt vaak verbeeld met  korte, krachtige kreten als “van glas tot gras”, “van borrel tot korrel” en “van dis tot vis”. Daarmee wordt het gehele proces beschreven van eindbestemming (in de bovenste gevallen menselijke consumptie) tot de oorsprong / bron. Het beheren van de voorraadketens is in de loop der eeuwen steeds complexer geworden omdat er steeds meer mogelijk is. Tegenwoordig worden de meest gewone producten van de meest afgelegen producenten betrokken. Om een beetje balpen te maken zijn soms al meer dan 30 (toe-)leveranciers betrokken. Daar komt dan nog de verpakking bij. Vervolgens wordt de pen bijvoorbeeld vanuit het binnenland van China, via Singapore en Rotterdam naar de eindconsument in Polen vervoerd.


Heeft u advies en/of ondersteuning nodig om uw supply chain te optimaliseren? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!