Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Diensten

(Begeleiding) Tender trajecten / Eerste Hulp Bij Tenders (EHBT)

Goede Tendertrajecten vergen tijd, zorgvuldigheid, kennis en energie. Zowel voor de partij die de logistieke tender uitschrijft, als voor de partij die daarop reageert. Voor beide kanten geldt meestal dat werken met tenders niet tot de dagelijkse, standaard werkzaamheden behoort.   

Bij succesvolle tendertrajecten uitschrijven is een aantal aspecten cruciaal:

 • Afwegen of een tendertraject zinvol is en andere mogelijkheden voor resultaat bekijken.
 • Vooraf concrete en objectieve doelen  van het logistieke tendertraject bepalen
 • Vooraf harde criteria en de weging daarvan vaststellen.
 • Vooraf ruimte voor zachte criteria in beeld krijgen. 
 • Vooraf spelregels en termijnen bepalen  
 • Vooraf communicatiemomenten en wijze bepalen.
 • Vooraf een evenwichtig tenderteam samenstellen (met back-ups)
 • Wanneer aan deze eisen, voor de start, wordt voldaan, zal de rest van het proces soepeler en efficiënter verlopen.

 
Verhogen van het kwaliteitsniveau en betrouwbaarheid en verlagen van kosten en van belasting van het milieu (ECO index) zijn vaak overwegingen voor tendertrajecten in logistiek of supply chain. In praktijk worden tenders ook gebruikt (misbruikt) als benchmark voor de huidige dienstverlener.   

Voor vervoerders en logistiek dienstverleners zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • Reageer alleen wanneer er een reële kans op gunning is.
 • Reageer alleen wanneer u aan alle eisen (zowel performance als traject) kan voldoen.
 • Stel u de vraag of de werkzaamheden passen bij uw orgamisatie.
 • Wijs iemand in uw organisatie aan die verantwoordelijk is voor tenders
 • Realiseer dat kwaliteit en tarieven vaak doorslaggevend zijn (ECO index is in opkomst)
 • Besteed aandacht aan de uitstraling van uw bedrijf. materieel en medewerkers.
 • Oog voor detail bij uw geschreven presentaties (huisstijl, taal, verzorging)
 • Bereid uw presentaties zeer zorgvuldig voor (Powerpoint, voorbereid zijn op vragen, representatie).


Geslaagde tendertraject beiden win-win resultaat. Partij A heeft zijn doelen bereikt (bijvoorbeeld kostenbesparing en een hoger serviceniveau), terwijl partij B een nieuwe (lange termijn) klant heeft gewonnen met verdienperspectieven. Voor beide kanten geldt dat geslaagde tendertrajecten zich altijd terugbetalen.
Omdat tenders zowel voor de uitschrijvers als voor de deelnemers geen gesneden koek zijn, ondersteunt EDINTERIM beide. Uiteraard nooit gelijktijdig in hetzelfde traject.
EdInterim brengt bijvoorbeeld voor de opdrachtgever eisen en wensen in kaart, onderzoekt mogelijkheden en ondersteunt bij de administratieve aspecten. EDINTERIM kan ook het gehele tendertraject uitvoeren als projectleider voor een of meer specifieke tenders.
Ook de logistiek dienstverlener kan een beroep doen op de kennis, expertise, netwerk en ervaring  van EDINTERIM. Dat betreft dan deelaspecten van de tender (bijvoorbeeld calculatie, presentatie, monitoring, timekeeper) maar EDINTERIM kan ook het gehele traject verzorgen. Inclusief de live presentaties, al is aanwezigheid van het bedrijf bij die events altijd wel noodzakelijk.  

Meer weten over Erste Hulp Bij Tenders? Bel of mail EDINTERIM.