Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Transport: Innoveren-in-1-dag


Transport is tot nu toe, ondanks alle aanmoedigingen van bovenaf, een te weinig innovatieve sector gebleken. Echt baanbrekend was de introductie van de container. Deze van origine door het Amerikaanse leger bedachte toepassing als lastdrager, heeft het gezicht van onze aarde letterlijk en figuurlijk veranderd. Een grote, recente Nederlandse innovatie is de LZV. Deze Lange, Zware Vrachtauto kan met nauwelijks meer brandstof en tegen dezelfde arbeidskosten, vijftig procent meer lading vervoeren. Daarnaast zijn er nog innovaties geweest op het gebied van ICT, met name routeplanning en EDI.

Noodzaak voor innovatie in transport

In de transportsector zijn er heel veel redenen om te vernieuwen. De investeringen zijn hoog, de marges zijn laag en de risico’s zijn groot. De gemiddelde beladingsgraad is teleurstellend laag en de faillissementen van transportondernemers zijn dagelijks terugkerend nieuws.   
In de transportbranche zijn innovaties op de volgende onderdelen meer dan wenselijk:  

 • Verhogen beladingsgraad
 • Vermindering uitstoot CO2 en NoX (CNG en LNG is  mogelijkheid)
 • Realiseren lichter transportmaterieel (voertuigen, containers, pallets)
 • Reduceren eenmalige verpakkingen en emballage
 • Verhogen veiligheid
 • Verhogen gemiddelde rijsnelheid
 • Verlagen laad, los en wachttijd
 • Reductie verkeersslachtoffers
 • Congestievermindering door minder ongelukken en of uitval
 • Congestievermindering via roadtrains
 • Beperken geluidsoverlast
 • Realiseren 24/7 distributie en 24/7 exploitatie
 • Complete samenwerking  horizontaal (met collega vervoerders)
 • Complete samenwerking verticaal (met LDV-ers / verladers / opdrachtgevers)
 • Oprichten HUBS en samenwerking in exploitatie ketens
 • Flexibele uitstraling en multi inzetbaar wagenpark  
 • Duurzaam HR beleid met promotie en demotie
 • Voorkomen ladingsdiefstal
 • Reductie luchtweerstand, rijweerstand, rolweerstand
 • Realiseren flexibele arbeidsystemen


Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer. De vraag is dan ook niet of op deze gebieden innovaties zullen worden gerealiseerd, maar wanneer. De meeste innovaties komen vanaf de brede basis van organisaties. Maar dat gebeurt alleen wanneer hiervoor door het Management ruimte wordt geboden en eer duidelijk richting wordt gegeven.


Ook Innoveren?! Lees meer over EdInterim's 'Innoveren-in-1-dag' waarbij u samen met uw medewerkers komt tot verrassende, nieuwe ideeen om uw organisatie te verbeteren.