Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Kostenbesparing transport

U wilt uw bedrijfsresultaat verhogen en kosten verlagen? Afhankelijk van de insteek kunt u verscheidene acties opstarten. Wanneer het gaat om een bezuinigingsoperatie, of bevorderen van de mogelijkheden om uw transportkosten te verlagen, kunt u onder meer kijken naar uitgaven voor;

 • brandstofverbruik
 • ouderenbeleid
 • inkoop materieel
 • reparatie & onderhoud
 • fiscaal beleid
 • efficiënt gebruik van CAO
 • bandenmanagement
 • investeringen
 • inhuren personeel
 • outsourcing diensten
 • verzuim
 • verzekeringen
 • gebouwen
 • terreinen
 • ICT

De meeste transportondernemers zijn al sterk in het reduceren van kosten op deze wijze.  Sterker nog: bijna nergens wordt zo scherp ingekocht als in de transportbranche! 

Meer rendement halen uit middelen

Om meer winst te realiseren kunt u ook meer rendement halen uit de middelen die u exploiteert. Transportmateriaal, mensen en middelen optimaal benutten is essentieel. Denk aan 24/7 inzet, hogere beladingsgraad, samenwerkingsverbanden, hogere dekkingsgraad, realiseren van alleen opvrachten, klantsynergie, reclame-inkomsten etc. . 

Uitbreiding service

U kunt uw servicepakket uitbreiden zodat u efficiënter kan opereren. Dit kan o.a. door bestaande klanten extra service aan te bieden.  Door de koek te vergroten, tegen nauwelijks hogere inspanning,  verlaagt u uw kosten.   

Strategische samenwerking

Een andere vorm van kostenreductie binnen transport ligt in structurele, strategische samenwerking met partners. U kunt samenwerken door specialisatie in regio’s of soort werk of door klanten uit te wisselen. Transportkosten verlagen door samenwerking is de meeste vervoerders nog een brug te ver.  Samenwerken met andere partijen wordt – vooral door de oudere generaties – als ondenkbaar geacht. Liever een faillissement dan iets gunnen aan de concurrent.

Vanuit brancheorganisaties en andere clubs worden regelmatig initiatieven ontplooid om inkoop gezamenlijk op te pakken en zo lagere kosten te behalen. Omdat brandstofkosten in het transport een van de grootste factoren is, wordt vaak gefocust op deze kostenpost. Nadeel is dat de gerealiseerde kortingen in no time op straat liggen. Vervolgens wordt dit de lat voor andere ondernemers om  verder te gaan onderhandelen waardoor het succes eigenlijk niet gevierd kan worden. 

Kostenbesparing door schaalvoordeel 

Gezamenlijk inkopen, van materieel, middelen en diensten is in het wegvervoer nog zeer ongebruikelijk.  Jammer, want juist hier valt veel korting en dus kostenbesparing te behalen. Bij veel transportondernemers heerst nog een korte termijn visie en een duidelijk een gebrek aan strategie. Zolang dit niet verandert zal gezamenlijke inkoop en de bijbehorende schaalvoordelen niet snel van de grond komen. 
Op dit moment is het niet één, maar vele bruggen te ver voor transportbedrijven om geld te besparen door gebruik te maken van gezamenlijke stafafdelingen (IT, HR) en door een optimale inzet van het gezamenlijk rijdend personeel.  Jammer, want daarmee is nog enorm veel efficiency verbetering mogelijk.

Conclusie: veel kosten kunnen nu al op transport bespaard worden. Wanneer oude ideeën en beperkingen worden losgelaten, komt een enorm groot besparingspotentieel in zicht. Realiseren hiervan gaat samen met brandstofreductie, verlaging schadelijke uitstoot en minder weggebruik dus congestie. Met recht duurzaam ondernemen. 


Wilt u ook besparen op uw transportkosten? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!