Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler

Adviseur Logistiek

Zoekt u een Adviseur Logistiek?


Een logistiek adviseur inschakelen is misschien niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas écht duur wanneer u knelpunten te laat signaleert, en de logistieke organisatie suboptimaal werkt.

Misschien heeft u niet de specialistische logistieke kennis in huis, of misschien is nog niet duidelijk waar de problemen zitten. EdInterim kan als onafhankelijk, deskundige buitenstaander de situatie snel in kaart brengen en oplossingen aandragen die snel tot meer efficientie en kostenbesparingen zullen leiden. 
Neem contact op met EdInterim voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Een Logistiek Adviseur kan u ondersteunen bij;

Doorlichting logistieke organisatie

Als u niet de specialistische kennis in huis heeft, of er is niet voldoende mankracht en tijd beschikbaar, dan loopt u het risico om kansen voor uw logistiek en supply chain te missen. Waardoor u het risico loopt dat bijvoorbeeld uw voorraad veroudert en teveel kapitaal inneemt, dat u klanten kwijtraakt omdat niet alles op voorraad is, of dat uw transport- en magazijnkosten veel hoger liggen dan nodig is. In dat geval is het raadzaam om periodiek een beroep te doen op een deskundige, onafhankelijke logistiek adviseur. Bij EdInterim kunt u ook terecht voor ondersteuning in abonnementsvorm (variërend van 20 tot 100 uur per jaar). 

Knelpunten logistieke organisatie oplossen

U signaleert dat uw logistieke organisatie niet optimaal functioneert. U krijgt signalen van uw klanten dat u niet of niet op tijd levert, of de voorraden worden onverantwoord hoog. Maar het kan ook zijn dat uw logistiek medewerkers ontevreden zijn, dat er relatief veel schade en manco’s zijn en dat de warehouse omgeving er (optisch) niet goed voor staat. Dit duidt meestal niet op een enkelvoudig, klein probleem. In dat soort gevallen is er vaak meer aan de hand. Wanneer u niet beschikt over eigen deskundigheid en capaciteit kunt u een objectieve, deskundige en ervaren logistiek adviseur inschakelen.  EdInterim analyseert knelpunten en voert het plan van aanpak uit. 

Problemen met aansturing logistieke organisatie

U ervaart dat uw logistiek niet lekker draait; de prestaties vallen tegen, er is weerstand bij uw medewerkers, klanten en leveranciers klagen, informatie bereikt u niet, of te laat. Dit kan wijzen op problemen in de aansturing van uw logistiek. Het is zinvol om dan te kijken of uw medewerkers en leidinggevenden (van laag tot hoog) nog wel op de goede plek zitten. Uw organisatie is dynamisch en verandert  (net als de omgeving) voortdurend. Wanneer uw mensen niet of onvoldoende mee veranderen kan dat problemen opleveren. Goed leiderschap en inzicht in de bovenste laag is essentieel voor goed functioneren in de lagen daaronder.

In kaart brengen van de processen en stromen in uw logistieke organisatie

Omdat logistieke organisaties continu groeien, zich aanpassen aan klanten en leveranciers, en langzaam evolueren, veranderen logistieke processen ook. Door deze wijzigingen kan suboptimalisatie ontstaan. Daarom is het verstandig om uw logistieke en supply chain processen goed in beeld te krijgen. Dit kan door het analyseren van de actuele product-, geld-, en informatie stromen.  Zodra de samenhang tussen alle logistieke stromen en processen inzichtelijk is, kan een afweging gemaakt worden of de processen nog wel valide zijn en waar mogelijk dubbel of contraproductief gewerkt wordt. Vervolgens kunnen de overbodige stappen geëlimineerd worden.  


Logistiek advies zoals hierboven is niet goedkoop, maar het wordt voor uw organisatie pas echt duur wanneer u de signalen negeert en uw logistieke organisatie niet aanpast.

Neem contact op met EdInterim om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.