Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Logistiek: Innoveren-in-1-dag


Omdat de logistiek dikwijls vanuit de kostenkant wordt bekeken, wordt er teveel  gekeken naar logistieke kostenreductie. Veel logistiek dienstverleners voelen dan ook dat zij behoorlijk zijn uitgeknepen. Verlagen van de logistieke kosten en verhogen van het rendement in de logistiek is vrijwel alleen nog mogelijk door logistieke vernieuwing. Er zijn veel initiatieven en succesvolle pogingen maar  innovatie in de logistieke sector staat echt nog in de kinderschoenen. Door meer en betere afstemming in en tussen de ketens, door meer de niet logische samenwerking te zoeken en krachten te bundelen kunnen we gezamenlijk een lagere milieubelasting realiseren, de files op de wegen reduceren en tegelijk de totale logistieke kosten sterk verminderen.  

Innoveren is meer dan evolueren

Innovatie betekent daadwerkelijk toegepaste en succesvolle vernieuwing;  ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technieken om een slag te maken. Kleine veranderingen en verbeteringen in processen of technieken worden vaak ten onrechte gezien als Logistieke vernieuwing  of Logistieke innovatie. Dit zou beter kunnen vallen onder de noemer logistieke evolutie. Het beste voorbeeld van innovatie in logistiek / supply chain is misschien wel de container. Toepassing hiervan heeft de wereld letterlijk en figuurlijk veranderd.
Optimalisatie van retourlogistiek of servicelogistiek wordt vaak gezien als innovatief terwijl het eigenlijk een meer evolutionair proces is. Innovatie hier zou betekenen: Hoe richten we het zo in dat we geen retourlogistiek meer nodig hebben? Dit kan door de klant altijd in één keer het juiste product te laten kiezen of door het retourproces overbodig te maken of lokaal te laten uitvoeren. Dat zou nog eens een grote verandering zijn, met grote gevolgen!
  
Ook voor zelfvoorzienende  en energieneutrale netwerken ligt een toekomst weggelegd. Logistieke innovatie heeft vooral kansen wat betreft energieverbruik, uitstoot, duurzaamheid, congestieproblematiek, distributie en krachtenbundeling. Een voorbeeld zijn ook de moderne roadtrains, geschakelde units (vracht)auto’s, die qua lichtweerstand één geheel vormen en via ICT geschakeld zijn. Deze benutten de weg beter, verbruiken minder brandstof en veroorzaken minder maatschappelijke kosten door minder ongelukken. Bovendien kunnen de bestuurders zolang zij door IT geschakeld rijden, hun tijd aan iets anders besteden. Roadtrains zoals in Australië zijn hier nog niet denkbaar. Maar fysiek en elektronisch koppelen van LZV-achtige combinaties zal gaan gebeuren. 


Ook Innoveren?! Lees meer over EdInterim's 'Innoveren-in-1-dag' waarbij u samen met uw medewerkers komt tot verrassende, nieuwe ideeen om uw organisatie te verbeteren.