Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Logistiek

Organisatie van uw logistiek 


U wilt met uw logistieke organisatie;

  • klanten optimaal bedienen
  • voorraden zo laag mogelijk houden
  • snel en dynamisch handelen
  • personeel en aandeelhouders tevreden stellen


Onmogelijk? Het is minder moeilijk dan u wellicht denkt!

Wanneer u uw logistiek goed inricht zult u zien dat dit gepaard gaat met kostenreductie en een kleiner beslag legt op uw kapitaal.

Logistieke scan

Verbeteren van de logistieke organisatie of de opzet er van betekent vooral kijken naar efficiency (minimaliseren integrale logistieke kosten) en effectiviteit (adequaat tegemoet komen aan wensen / eisen). Daarbij is het belangrijk te weten wat de korte- en langetermijn doelen zijn waar de organisatie zich op richt. EdInterim helpt u uw logistiek volledig af te stemmen op (verborgen) wensen en behoeften met een korte doorlichting van uw organisatie. Hiermee wordt op een objectieve wijze, met een logistieke blik, naar uw organisatie gekeken. De samenhang tussen problemen komt zo in beeld. De uitslag van deze Logistieke Scan biedt u een logistiek totaalplaatje; inzicht in uw eigen logistiek en de raakvlakken met de logistieke impact van klanten en leveranciers.  

Logistiek verbetertraject

Een logistiek verbetertraject wordt vaak ingezet als er behoefte is aan kostenreductie en/of efficiencyverbetering.
Op basis van de logistieke scan, of naar aanleiding van bijvoorbeeld (on)voorziene groei, een overname of een fusie, helpt EdInterim u de mogelijkheden te vinden voor een logistiek verbetertraject.    

Meer winst door innovatie in logistiek

Hoewel geld besparen op de logistieke organisatie dus vaak de aanleiding is, is het zinvol om niet puur te kijken naar snijden in uitgaven, of activiteiten uitbesteden voor de laagste prijs. Wanneer je namelijk alleen kijkt naar kostenbesparing, zie je de winstpunten van innovatie wellicht niet meer. Juist door te innoveren , door de juiste vernieuwingen in uw logistieke organisatie door te voeren bereikt u vaak veel meer dan met geld besparen op uw logistiek. U wordt koploper in uw sector, u krijgt aandacht en status en u krijgt volgelingen. Dat maakt ondernemen toch veel leuker?!

Til uw organisatie naar een hoger niveau  

Onvoldoende tijd, kennis en drive in huis om een logistiek verbetertraject op te starten? Heeft u hulp nodig bij uw innovatietraject? Edinterim biedt uitkomst en pakt samen met uw eigen mensen de projecten op en ontzorgt u volledig.

Dankzij de juiste, vakinhoudelijke achtergrond en expertise, alsmede de nodige ervaring en soft skills van EdInterim kunt u er volledig op vertrouwen dat het goed komt! 

Heeft u advies en/of ondersteuning nodig om uw logistieke organisatie te verbeteren? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!