Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Optimalisatie van supply chain 


De keten als eenheid optimaliseren

Echte supply chain optimalisatie kan alleen bereikt worden indien een andere mindset wordt gebruikt. Niet meer kijken naar “hoe kan IK hier beter van worden?”maar “hoe kunnen WIJ hier beter van worden?”.  Het gaat dus om er samen beter van te worden en dat hoeft niet evenredig of gelijkwaardig te gebeuren. De nieuwe betekenis van SCM luidt dan ook: Management activiteiten die zijn gericht op de coördinatie van verschillende eenheden in de keten (supply chain) om de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk te optimaliseren (J. van der Veen). Vergelijk het met files die ontstaan door het vertragingseffect. Zo leidt een kleine snelheidsvermindering vooraan in de file tot stilstand verderop. Ook met het optrekken ontstaat dit effect. Door ICT gestuurde synchronisatie en adaptatie kunnen we files bijna tot nul terugbrengen. Voorwaarde is dan wel dat de bestuurders het stuur uit handen moeten durven geven en de regie aan een ander moeten laten. 

Centrale aansturing van de keten

Hetzelfde geldt eigenlijk voor supply chain optimalisatie. Bij centrale regie en aansturing van de ketens zullen processen sneller, goedkoper en duurzamer verlopen. Voorwaarde is wel dat spelers moeten accepteren dat zij autonomie zullen verliezen.  Hier staan nog niet alle partijen voor open.

Efficiency in de keten

Maar ook delen van de supply chain efficiënter maken kan al veel opleveren. Vooral in de zin van kosten en uitstoot kan de supply chain verbeterd worden. Denk aan centra waarbij verschillende functies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld binnenvaart terminal, container afhandeling, strippen, opslag, VAL en dan naar de pakketdienst. Of denk aan het rijden met neutrale vrachtauto’s waarmee de beladingsgraad drastisch kan worden verhoogd en de kosten en uitstoot dalen.  Of denk aan het zorgvuldig kiezen van leveranciers met niet alleen oog voor korte maar ook - strategisch -  voor lange termijn. Dergelijke supply chain verbetertrajecten kunnen worden uitgevoerd door een supply chain manager of een project manager. 

Scan Supply Chain

Meer efficiency en lagere kosten in uw supply chain is mogelijk heel goed haalbaar. EdInterim kan met een scan de besparingsmogelijkheden voor uw organisatie bekijken. Op grond van de resultaten kunnen verbetertrajecten worden opgestart om uw supply chain te optimaliseren.

Monitoring Supply Chain

Maar aan de andere kant is supply chain optimalisatie niet alleen iets van een paar knoppen aan of uit zetten. Continue monitoring, evaluatie en bijsturen is een onmisbaar element. Alleen wanneer de supply chain continu optimaal wordt ingeregeld kan rekening gehouden worden met seizoensinvloeden, weersinvloeden, conjunctuur en grilligheid van de markt. 


Heeft u advies en/of ondersteuning nodig om uw supply chain te optimaliseren? Wilt u ook kosten besparen met supply chain management? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!