Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Over Edinterim

Organisatie van uw transport 


Om als transportbedrijf rendabel te zijn en om te kunnen blijven investeren in materiaal, mensen en middelen, zijn veel zaken van belang:

 • Klanten

  Welke klanten behoren tot de doelgroep (qua tariefhoogte en tariefsoort), welk type transport/dienstverlening wordt er geboden, wat is de klantspreiding,  wat is de omzet per klant en welke samenhang is er tussen verschillende klanten.

 • Interne transportorganisatie

  Een goede transportorganisatie (efficiency , klanttevredenheid en continue optimalisatie) 

 • Visie en leiderschap van het management

  Hoe ziet het MT de wereld nu en in de toekomst? Wat wil het transportbedrijf bereiken, welke koers wordt gevaren?  Strategische keuzes over samenwerking met (welke) partners,  en op welk gebied? Welke netwerken verhogen de prestatie en verlagen de transportkosten? Welke logistieke activiteiten kunnen naast het transport nog meer worden ondernomen? En hoe kan er bij klanten meer toegevoegde waarde gecreĆ«erd worden? 

 • Kosten

  Een scherpe manier van inkopen scheelt uiteraard kosten. Maar ook het juist inregelen van de transportorganisatie (inzet van mensen en wagenpark) kan de kosten reduceren.


Transportondernemers denken soms onterecht dat het geld verdiend wordt achter het stuur, in plaats van achter de rekenmachine en de tekentafel. Er valt vaak veel te besparen door de inzet van mensen en het wagenpark te optimaliseren (laagste kosten versus hoogste output).

Analyseren van bedrijfsprocessen en doorlichting van de organisatie is niet eenvoudig en moet professioneel (zonder teveel emotie) worden uitgevoerd. Transportondernemers zijn het niet gewend om hun eigen transportorganisatie tegen het licht te houden. Ook is de stuurinformatie vaak onvoldoende en komt vaak te laat beschikbaar. Daardoor wordt te laat actie ondernomen met soms desastreuze gevolgen.  

Daarom is het ook verstandig om dit door een ervaren externe deskundige te laten doen. Na het integraal doorlichten van uw transportorganisatie zullen de te verbeteren onderdelen zichtbaar worden. Daarna kunnen verbetertrajecten worden opgestart om uw transport organisatie naar een hoger niveau te brengen en uw processen te optimaliseren.  
Soms is de situatie dermate alarmerend dat u er goed aan kan doen om een externe interim-manager transport aan te stellen die u bij het reorganiseren van (een aantal afdelingen van) uw bedrijf goed en snel kan ondersteunen. U zoekt dan iemand met veel kennis en ervaring in het binnenlands wegvervoer en internationaal transport. Het is vaak raadzaam om deze actie zelf te initiĆ«ren en niet te wachten tot uw bank u hiertoe dwingt. Een interim transport manager wordt ook vaak ingezet bij grotere logistieke en transport organisaties om tijdelijke gaten op te vullen, of om een nieuwe functie op te zetten.


Heeft u advies en/of ondersteuning nodig om uw transport te verbeteren? Bel of mail EdInterim om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken!